Education
Giáo dục giới tính

Nhằm trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên...

Raised:0 Goal: No
Education
LifeSkills

Trang bị kiến thức đời sống và kĩ năng mềm....

Donations 4234.23%
Raised:235000 Goal: $5550
Education
Thư viện WiFEC

Nếu bạn muốn tặng sách, xin vui lòng liên hệ...

Donations 60%
Raised:1200 Goal: $2000
Education
Trường học WiFEC

Hơn 5000 buổi học trực tuyến miễn phí cho 400...

Raised: Goal: No