There is a proverb that has reminded us about the relationship between students and teachers as well as our tradition of honoring teachers on teacher's day 20/1. Celebrating teacher’s day has become a tradition in the Vietnamese education system.  Thus, WiFEC is hosting an event called MY BELOVED WIFEC: 📖Purpose:...

Sau 15 ngày mở đơn, WiFEC rất vui trước sự đón nhận của cộng đồng các bạn trẻ cùng chung tay xây dựng mạng lưới giáo dục vì trẻ em Việt Nam. Sau khi đóng đơn chúng mình nhận được rất nhiều “tín hiệu” mong muốn có thêm cơ hội...