Buổi Workshop “Phương pháp giảng dạy truyền cảm hứng” được tổ chức vào ngày 23 tháng 10 năm 2022 với sự đồng hành của Giảng viên Phạm Thị Thúy - Thạc Sĩ huấn luyện Phương Pháp Sư Phạm (Đức), Thạc Sĩ tâm lý lâm sàng (Pháp), Tiến Sĩ xã hội...

Văn chương là sự biểu hiện của xã hội cũng như lời nói là sự biểu hiện của con người. – Louis de Bonald Buổi Workshop “Viết Sao Để Chạm” được tổ chức vào tối ngày 16/12/2022 đã giúp các bạn xây dựng và lên ý tưởng một bài viết...