HUMANS OF WIFEC

# - Vì sao tôi tham gia WiFEC.#

 

Tôi đã gặp Hoa, người sáng lập Wifec, vào mùa đông năm 2019 trong chuyến thăm Trường Kinh tế Toulouse và Đại học Toulouse 3. Tôi nhanh chóng bị ấn tượng bởi kế hoạch thành lập một tổ chức của Hoa nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa của Việt Nam. Tầm nhìn của Hoa, khả năng lãnh đạo của cô ấy và những nỗ lực của cô ấy nhằm giảm bất bình đẳng trong giáo dục đã thuyết phục tôi. Vì vậy, tôi rất vui khi được tham gia Wifec với tư cách thành viên cốt lõi để hỗ trợ các hoạt động quan trọng của tổ chức.

Giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc sống của mỗi người. Kết quả là, hỗ trợ bình đẳng giáo dục là quan trọng để giảm bất bình đẳng xã hội. Mỗi ngày, Wifec đang cố gắng giải quyết vấn đề quan trọng này với sự đóng góp của hàng trăm tình nguyện viên.

Vào tháng 12 năm 2020, tôi có cơ hội làm giám khảo cho cuộc thi "Wifec yêu dấu của tôi", cuộc thi mà sinh viên sẽ kể về hành trình của họ tại Wifec. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã rơi nước mắt trước những câu chuyện của họ và khi tôi nhận ra rằng có rất nhiều khó khăn có thể khiến học sinh vùng sâu vùng xa không được tiếp cận với các nguồn giảng dạy đầy đủ. Tôi thực sự hy vọng Wifec sẽ ngày càng phát triển và có thể giúp được nhiều hơn nữa những sinh viên thực sự cần hỗ trợ.


 

⭐️HUMANS OF WIFEC ⭐️

 

I met Hoa, the founder of Wifec, in winter 2019 during my visit to Toulouse School of Economics and University of Toulouse 3. I was quickly impressed by Hoa’s plan to establish an organization aiming to support disadvantage students, especially in remote areas of Vietnam. Hoa’s vision, her leadership, and her efforts to reduce educational inequality convinced me. I am therefore more than happy to join Wifec as a core member to provide support for key activities of the organization. 

Education plays a vital role in shaping every one’s life. As a result, supporting educational equality is important to reduce social inequality. Every day, Wifec is trying to address this critical issue with the contribution of hundreds of volunteers. 

In December 2020, I had a chance to serve as a panelist for the  "My Beloved Wifec" contest, which students will tell their journeys at Wifec. I must admit that I was moved to tears by their stories and when I realized that there are many difficulties that might present remote students accessing adequate teaching resources.  I really hope Wifec will grow up and will be able to help more students who really need support.