LifeSkills

  • Trang bị kiến thức đời sống và kĩ năng mềm.
  • Kích thích sự tò mò và ham học hỏi.
  • Hoàn thiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
  • Gieo mầm ước mơ, động lực vượt khó.
  • Tư vấn, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp.