Trường học WiFEC

Hơn 5000 buổi học trực tuyến miễn phí cho 400 học sinh vùng miền nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An từ 27/03/2020..