Coffee talk là một chuyên mục được tổ chức định kỳ hằng tháng trong khuôn khổ các thành viên và các bạn tình nguyện viên trong đại gia đình WiFEC, nhằm mục đích tạo ra sân chơi kết nối giữa các thành viên.  Ngày 25/09 vừa qua, Coffee talk, với...