👉The MINI - SCHOOL là dự án được bảo trợ bởi tổ chức phi lợi nhuận “Wings for the Future - Education through Connection” (WiFEC - tổ chức từ thiện toàn cầu thông qua các chương trình giáo dục) nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở...