Ở đất nước Việt Nam chúng ta, vấn đề giới tính luôn được xem là một vấn đề cực kì nhạy cảm bởi những vấn nạn xoay quanh chủ đề giới tính cứ diễn ra nhan nhản khắp nơi và điển hình là quan hệ tình dục quá sớm của...