Chương trình học

Tổng quan

Các hoạt động chính​

- Trường học online - Học bổng chắp cánh tương lai - Lắp đặt thiết bị học trực tuyến - Xây dựng trường học mini - Đồng hành cùng phụ huynh
Trường học online

Tổ chức các khóa học trực tuyến miễn phí hỗ trợ các em về kiến thức nền tảng: ngoại ngữ và các môn toán, lý, hóa, tin.

  • Đánh giá chất lượng giáo viên bằng 360 độ đánh giá: giáo viên, học sinh, phụ huynh, trưởng bộ môn, cố vấn giáo dục/ trainer tham gia dự giờ từng lớp.
  • Đánh giá chất lượng học sinh bằng hình thức kiểm tra định kì, được lưu vào sổ liên lạc online (độ tích cực, chuyên cần, tỉ lệ lên lớp,...) và họp phụ huynh định kì.
  • Giáo trình được xây dựng theo năng lực của học sinh và dựa trên giáo trình chuẩn của sách giáo khoa, Cambridge English, I-learning, Family and Friends, Solution,... với sự hỗ trợ của ban cố vấn giáo dục và trainer.
Tác động 
xã hội

  • 1. Hơn 5000 buổi học trực tuyến miễn phí cho 400 học sinh vùng miền nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
  • 2. 2 bộ thiết bị học trực tuyến được lắp đặt tại khu vực không có điều kiện thuộc huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
  • 3. 25 suất học bổng được trao cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
  • 4. 100 em học sinh mầm non được tặng áo ấm mùa đông và các dụng cụ thiết yếu tại tỉnh Hà Tĩnh.
Tham gia cùng chúng tôi

🌻 “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.” - Nelson Mandela.

  • - Every child deserves exceptional care and equal learning opportunities to grow and blossom.
  • - Education is key, a powerful force for change.
  • - Human connections are endless and can create miracles.