Welcome To WiFEC
icon WiFEC là gì ?

WiFEC – “Wings for the Future – Education through Connection”, tên tiếng Việt: “Chắp cánh tương lai – Giáo dục thông qua sự kết nối” là tổ chức quốc tếphi lợi nhuận, phi chính phủ̉ về giáo dục trẻ em.
• Thành lập: 27/03/2020.
• Trụ sở: 31400, Toulouse, Pháp.
Được bảo hộ về mặt pháp luật bởi Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Thanh Thiếu Niên Việt Nam (4T Center), thuộc Hội Khuyến học Việt Nam.

icon Tình nguyện viên
  • 42 thành viên chính thức
  • 300 tình nguyện viên từ 11 quốc gia (Việt Nam, Pháp, Hà Lan, Anh, Mỹ, Canada, Nhật, Hàn, Nga, Singapore, Úc).
    Họ đến từ khắp nơi và mọi lĩnh vực: giáo viên, kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhạc sĩ, doanh nhân, nhà kinh tế, nhà khoa học, nhân viên văn phòng, nghiên cứu sinh, sinh viên,… bất kỳ ai có mong muốn giúp đỡ trẻ em nghèo bằng giáo dục bền vững.

Tầm nhìn và sứ mệnh englist demo

vission_item_image
Sứ mệnh

Phối hợp nỗ lực toàn cầu để thúc đẩy bình đẳng giáo dục.

vission_right_image
Tầm nhìn

Xây dựng một cộng đồng giáo dục truyền cảm hứng trên toàn thế giới.

Giá Trị Cốt lõi

mission_icon
Tâm

WiFEC được xây dựng và phát triển từ tình yêu, sự quan tâm và sẻ chia đặc biệt của cộng đồng với những trẻ em chịu thiệt thòi, mang đến cho các em cơ hội giáo dục vàphát triển.

mission_icon
Trí

WiFEC đặt giáo dục là nền tảng cho toàn bộ hoạt động của tổ chức. WiFEC tin rằng tri thức là chìa khóa cho sự phát triển toàn diện. WiFEC khao khát tạo nên thế hệ những người gieo tri thức tích cực và thúc đẩy bình đẳng giáo dục.

mission_icon
Nhân

WiFEC thượng tôn các giá trị đạo đức và định hướng các em trở thành người có phẩm chất đạo đức tốt. WiFEC nỗ lực truyền tải tới các em kiến thức, kĩ năng, đạo đức, đam mê, và vượt qua giới hạn bản thân để giúp xã hội và đất nước phát triển.

mission_icon
Sinh

WiFEC đồng hành để giúp các em trở thành những cá nhân có khả năng tự phát triển, học tập, làm việc, và sống có mục đích.

mission_left_image
Hành động cùng WiFEC
  • Giáo dục miễn phí
  • Phát triển toàn diện
  • Cơ hội cho tất cả các em